kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

pleistoceen

Geologische periode, die duurde van 2,3 miljoen tot 10.000 jaar voor heden, en wordt gekenmerkt door een afwisseling van ijstijden en warmere perioden. Tijdens de een na laatste ijstijd, het Saalien, heeft het landijs ook Groningen bedekt. De aanwezigheid van stromend ijs uitte zich door de afzetting van keileem, enige stuwing van de ondergrond en de vorming van ruggen.

De Hondsrug en de rug van Zuidhorn zijn tijdens een fase van landijsbedekking gevormd waarin het ijs in zuidoostelijke richting stroomde. De ruggen in het Zuidelijk Westerkwartier zijn gevormd in een eerdere fase, passend bij een stromingsrichting naar het zuidwesten. Toen zijn ook de enigszins gestuwde heuvels ten
noorden van Winschoten, bij Onstwedde, en de Hasseberg bij Sellingen, gevormd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.