kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pieter Rembt van Iddekinge

Pieter Rembt van Iddekinge (Groningen 1683 - Groningen 1758), 1711-1714 ambtman van 't Gorecht, 1719 lid van de Raad van Groningen, 1739-1758 burgemeester. Hij was het hoofd der Prinsgezinden bij de omwentelingen van 1747; hij zorgde dat het volk „rijkelijk op wijn onthaald werd"; bij de plundering van het huis van Geertsema werd hij letterlijk op de handen van 't volk gedragen; Als vurig oranjeaanhanger werd hij tijdens het oproer van 1748 door een geestdriftige menigte het raadhuis ingedragen.

In 1749 werd hij houtvester en curator der Hogeschool.

Ook was hij bewindhebber der W.I.C.

Kleinzoon van Tobias van Iddekinge. Hij was in 1709 getrouwd met Bartha Johanna Gerlacius en werd de vader van 10 kinderen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.