kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Piet Keuning

Pieter (Piet) Keuning (Nieuwe Pekela 1882 - Breda 1962) was onderwijzer, schrijver en uitgever.

Keuning was een zoon van de destijds veelbesproken onderwijzer Jan Keuning en Elisabeth Wormser. Hij was gehuwd met Eitina van der Veen, dochter van de huisschilder Hindrik van der Veen en Geertje Bergsma uit Groningen. Hij was een broer van dichter Willem de Mérode.

Keuning was aanvankelijk onderwijzer op gereformeerde scholen in Ulrum en Nijverdal en op een school in Zwolle.

Tussen 1914 en 1940 schreef hij een twintigtal boeken, deels jeugdboeken en boeken met kinderversjes, maar ook romans, waarvan enkele in Groningse streektaal.

Hij schreef in 1917 als onderwijzer onder andere het geruchtmakende boek Kinderen in verstand en boosheid, een bundel verhalen in het Nederlands. Het boek deed nogal wat stof opwaaien. Keuning gaf blijk van een sterke sociale bewogenheid en stelde misstanden in de maatschappelijk verhoudingen - met name tussen boer en arbeider - op het Groninger platteland aan de kaak. Het boek was zo cynisch geschreven dat men in sommige gevallen zelfs bepaalde personen uit Spijk en omgeving, de streek waar hij opgroeide, meende te herkennen. Er werd zelfs een rechtszaak tegen hem aangespannen die in 1918 diende; zijn advocaat was toen mr. Tjitte de Jong (1889-1972). Keuning bezweek voor de heftige kritiek en protesten waarin werd verlangd dat één bepaald hoofdstuk, Ons Gymnasiast, bij een eventuele herdruk zou worden weggelaten. Dit verzoek werd aanvankelijk gehonoreerd, maar in de vijfde herdruk (1942) werd het toch weer opgenomen. Het boek geeft een beeld van de situatie van de Groninger arbeiders tijdens de vorige eeuw. Negentig jaar na het verschijnen van de eerste druk verscheen in 2007 opnieuw een herdruk van dit indertijd omstreden boek.

Pieter Keuning was tevens dichter onder het pseudoniem van Peter van Alsingha, onder welke naam hij meest christelijke poëzie schreef.

In 1919 zegde Keuning het onderwijs vaarwel om in dienst te treden bij uitgeverij E.J. Bosch Jbzn. te Baarn. In 1925 richtte hij samen met Bosch de nieuwe uitgeverij Bosch & Keuning op. Uitgeverij E.J. Bosch Jbzn. bleef nog enkele jaren bestaan.

Bronnen:
• https://www.ensie.nl/encyclopedie-groningen/keuning-pieter-piet

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.