kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Petrus Wernérus Adam Immink

Petrus Wernérus Adam Immink (Stolwijk 1908 - Haren 1965) was een Nederlandse rechtshistoricus en hoogleraar. In 1973 is postuum zijn belangrijke werk 'La liberté et la peine' uitgegeven, waarin hij handelt over vrijheid en strafrecht vóór de 12de eeuw.

Immink volgde een rechtenstudie te Utrecht van 1926 tot 1931. Aldaar werd hij vervolgens ambtenaar en in zijn vrije tijd was hij werkzaam in het Utrechtse Rijks- en Gemeentearchief. In 1942 promoveerde Immink met zijn proefschrift De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen. Een rechtshistorische studie in het bijzonder met betrekking tot het Nedersticht. Eerste deel. Datzelfde jaar schreef hij nog een artikel over de Stadsvrijheid van Utrecht.

Na de Tweede Wereldoorlog was Immink eerst verbonden aan de Utrechtse universiteit, waarna hij van 1946 tot 1965 hoogleraar was te Groningen. Hij doceerde onder meer Oudnederlands recht en heeft meerdere andere wetenschappelijke geschriften uitgebracht. Tot zijn onderzoeksgebied behoorde de vorming van straf en strafrecht tot circa de tijdsperiode met het Frankische Rijk.

Hij was bestuurslid van de Vereeniging tot Uitgaaf van de Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, voorzitter van de Vereniging voor Terpenonderzoek, van het Groninger Universiteitsfonds en voorzitter van het bestuur van de Groningse Openbare Leeszaal en Bibliotheek.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.