kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

pel- en korenmolen De Aurora

De Aurora was een pel- en korenmolen die van 1833 tot 1954 op de Molenberg te Noordbroek heeft gestaan. In 1833 gaf Nannes Jans Mulder aan molenmaken van Deest te Noordbroek opdracht om een molen te bouwen zoals er niet een in de provincie was. En de prachtige molen kwam.

De molenberg lag al vijf voet boven het omliggende terrein; de stelling was vijfenvijftig voet boven de grond en de vlucht van de wieken was eenentachtig voet. De as woog zesentwintighonderd en eenentwintig kilogram.

Na de bouwer zijn de eigenaars geweest: Johannes Nannes Mulder, B.G. Sissingh, Jan BOer, J.H. Brouwer, Joh. J. de Vrieze en de familie Oomkens van 1894 tot 1954.

In 1954 werd de molen afgebroken. De zware as werd op 6 augustus naar beneden geworpen.

Deze molen heeft twee voorgangers gehad: 1 een standerdmolen, gebouwd voor 1628; 2 een achtkante bovenkruier, gebouwd in 1780.

Op 1 november 1683 verkocht Hindriks Jans aan Tammo Jacobs een halve molen en de halve molenberg te Noordbroek voor 600 gulden.
In 1747 werd de molen verkocht. hij werd aangeboden als een deftige windmolen met een deftige behuizing. In 1748 verkocht Dr. Swijghman de molen.
In 1768 was Jan van Loon eigenaar en in 1771 Jan Tjaarts Mulder. In 1778 werd de molen verkocht aan Jan Harms.
In 1789 waaide de molen om. Toen werd voor Harm Jans op dezelfde plaats een bovenkruier gebouwd gedekt met riet.
In 1793 werd de molen verkocht. Kopers werden Johannes H. Smit en Doewe HArms, die later de naam Mulder aannam.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.