kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pastorieweg Noordbroek

Er wordt wel vermoed dat er een eerdere nederzetting van Noordbroek was vermoedelijk iets verder in het oosten gelegen, in de nabijheid van het beekdal van de Oude Ae. Ten noorden van de Pastorieweg in de omgeving van het viaduct van de N33 heette een stukje land het 'oude hof', mogelijk was dit een kerkhof bij een eerdere kerk van Noordbroek.

Stratingh en Venema doen in 1855 de aanname dat er een oud Noordbroekster kerkhof en waarschijnlijk ook een oude kerk van Noordbroek meer oostwaarts gelegen zou zijn, tegen Korengarst aan. Er is inderdaad een aanwijzing die tot een uitgebreide veldverkenning uitnodigt. In de huidige kerk van Noordbroek is namelijk tufsteen verwerkt die mogelijk is hergebruikt. Het komt vaak voor dat er in kerken van verplaatste dorpen, hergebruikte bouwmaterialen van de verlaten kerk voorkomen. Het type bouwmateriaal, bijvoorbeeld tufsteen, kan een indicatie geven voor de datering van de verlaten kerk. Tufsteen komt bijvoorbeeld voor tot het begin van de 13e eeuw, waarna het werd vervangen door baksteen. De huidige kerk van Noordbroek is gebouwd in de eerste helft van de 14e eeuw (1298-1335), wat een tufstenen voorganger niet uitsluit. - (Noordbroek - een interdisciplinair onderzoek naar de vorming en ingebruikname van de kleilanden in de 15e en 16e eeuw - A.F. (Annelies) Vermue)

Van een verplaatsing van de dorpen Noordbroek en Zuidbroek zoals gesuggereerd door Stratingh en Venema (1855: kambijlage) en na hen door vele anderen, is tot nu toe niets gebleken. Deze verplaatsingen zouden dan reeds in de 13e en aan het begin van de 14e eeuw moeten hebben plaatsgevonden. Dit is wel erg vroeg in vergelijking met de andere dorpen die verplaatst zijn. Met de huidige kennis moeten deze verplaatsingen dan ook ten sterkste betwijfeld worden. - (J. MOLEMA, Biologisch-Archeologisch Instituuut Groningen, Nederland

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.