kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Oldenklooster in de Marne

Premonstratenzer klooster (abdij) bij Kloosterburen. De gang van zaken bij de stichting is onduidelijk: waarschijnlijk in 1175 gesticht als dubbelklooster en dochterklooster van Mariëngaarde; gewijd aan Johannes de Evangelist.


Grotere kaart weergeven

Was het oudste Groninger klooster. Na opname in de Premonstratenzerorde (1204) werd een splitsing doorgevoerd: de vrouwen vertrokken naar Nijenklooster. De abdij speelde een belangrijke economische rol als medestichter van het Schouwerzijlvest (1371). Ze bezat ongeveer 500 ha land en een stadshuis in de Turftorenstaat NZ. In 1570 werd de abdij geplunderd door de Watergeuzen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.