kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Olde Convent

Het Olde Convent was een vrouwenklooster in de stad Groningen. Uit opgravingen in 1959 is gebleken dat de gebouwen uit ongeveer 1350 dateren. Tot 1401 was het een klooster der Geestelijke Maagden van St. Agnes, daarna gingen de begijnen over naar de (strengere) derde orde van St. Franciscus, de Tertiarissen. Het heeft bestaan tot aan de reductie van Groningen in 1594.


Grotere kaart weergeven

Het klooster wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1386. Het is dan nog een begijnenconvent. In die oorkonde wordt de locatie van het convent aangegeven; Het ligt aan de westzijde van de Oude Ebbingestraat.
Vermoed wordt dat het Olde Convent is ontstaan vanuit het Vrouwe Menoldaconvent, een begijnenconvent dat al in de dertiende eeuw wordt genoemd. In 1401 treedt het convent toe tot het dan gevormde kapittel van Utrecht van de Tertiarissen. Het klooster had een eigen kapel met een zogenaamde nonnengalerij, waar de mis kon worden bijgewoond. Vanaf 1436 mocht er, met toestemming van de paus, in de kapel begraven worden.

In 1599 werd het kloostercomplex door Stad en Lande afgestaan aan de stad Groningen om te dienen als weeshuis voor kinderen van de gezeten burgerij. Dit vormde het begin van het Rode Weeshuis.

De kloosterkerk, waarin het graf van Wessel Gansfort, is in 1866 afgebroken. Het poortje dateert uit 1627. In het complex bevinden zich nu seniorenwoningen. Men bereikt het binnenplein door het vroegere refter. De Rode Weeshuisstraat is in 1945 aan de zuidzijde geheel en aan de noordzijde gedeeltelijk verwoest.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.