kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Noord Nederlandse Dansgroep

De eerste moderne dansgroep in het Noorden was de in 1971 opgerichte Noord Nederlandse Dansgroep in 1984 voortgezet als Reflex (1984-1996). De groep kwam voort uit semi-professionele dansgroep van balletschool Terpsichoré van Lily Wolters-Rus. Ze had als doel het tot ontwikkeling brengen van de professionele dans in het Noorden. Sinds 1998 heeft Groningen het dansgezelschap Galili Dance.

Van 1976 tot 1982 stond de groep onder artistiek leiderschap van Wanda Grendel. Zij werd opgevolgd door Hans Tuerlings.

De Noord Nederlandse Dansgroep werd in 1984 opgeheven en ging in gewijzigde vorm door als Dansgezelschap Reflex. De eerste artistiek leider van Reflex was Yoka van Brummelen. Zij vertrok in 1990 en werd opgevolgd door Patrizia van Roessel. Reflex werd in 1996 opgeheven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.