kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nico Bulder

Nicolaas johannes Bernardus Bulder (Hoogezand 1898 - Groningen 1964) was houtgraveur, illustrator, graficus en schilder.

Volgde zijn opleiding aan Academie Minerva. Hij was werkzaam als tekenaar op een scheepswerf, als reclametekenaar en als tekenleraar aan Instituut Hommes in Hoogezand. Door zelfstudie ontwikkelde hij zich tot graficus.

Zijn stijl is helder en figuratief. Als houtgraveur verwierf Bulder internationale faam. Daarnaast was hij actief als etser, lithograaf en schilder. Hij vervaardigde vooral illustraties bij boeken en ex-libris. Op de Wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs kreeg hij een gouden medaille voor zijn werk. Van 1945 tot 1963 was Bulder docent aan Academie Minerva.

Levensloop

Bulder was een zoon van de timmerman Martinus Bulder en Gesina Johanna Fikkers. Hij werkte van 1919 tot 1924 als scheepsbouwkundig tekenaar bij de scheepswerf Gideon in Groningen. Hij volgde de schilder- en tekenopleiding aan de Academie Minerva in de stad Groningen. Hij kreeg les van onder anderen F.H. Bach en A.W. Kort. In 1928 haalde hij zijn lesbevoegdheid en van 1930 tot 1945 werkte hij als tekenleraar aan het Instituut Hommes in Hoogezand. Aan Academie Minerva onderwees Bulder na de Tweede Wereldoorlog de vakken etsen, batikken, glas in lood en lithograferen. Leerlingen van hem waren onder anderen Kea Homan en Henri de Wolf.

Naast zijn baan als leraar werkte Bulder aan verschillende opdrachten. Bekend zijn vooral zijn houtgravures. Hij illustreerde talrijke boeken, ontwierp ex librissen en nieuwjaarswensen en maakte veel vrije grafiek. Hij ontwierp het gemeentewapen van Hoogezand-Sappemeer. Hij ontwierp ook twee beeldhouwwerken: voor Sappemeer een Gedenknaald (1948) en De Boeg voor Hoogezand. Dat laatste werk werd na zijn dood uitgevoerd door Gerrit Piek.

Houtgravures van Nico Bulder zijn aanwezig in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het Groninger Museum het Veenkoloniaal Museum te Veendam en het Singer Museum in Laren. De Nico Bulder Stichting beheert schilderijen, aquarellen, ex librissen, tekeningen, prenten en studies van deze kunstenaar. In Hoogezand werd een school naar Bulder vernoemd.

De architect H.B. Bulder (1890-1955) was een oudere broer van Nico Bulder. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.