kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

NETO

De Noordelijke economisch-technologische organisatie, De N.E.T.O. later ETIG, stelt zich ten doel. volgens artikel 2 van de statuten: „het doen van onderzoekingen naar de mogelijkheid van bevordering der welvaart in Groningen, in het bijzonder door maatregelen op het gebied van landbouw en industrie. ETIG = Economisch-technologisch Instituut Groningen.

Zij laat zich niet in met 't geven van credieten aan of het deelnemen in ondernemingen. Opgericht 1937 door Prof. Dr. D. van Os.Tot 1945 werd de directie gevoerd door Prof. Ir. H. L. de Langen, thans directeur van de A.K.U. te Arnhem. Sinds 1947 is directeur Ir. U. S. F. Joustra. De N.E.T.O. heeft medewerking aan, dan wel de stoot gegeven tot oprichting, vestiging en uitbreiding van bedrijven, en aan het tot stand komen van een 3-tal Industrieschappen in de provincie Groningen. De N.E.T.O. verstrekt voorlichting en adviezen op economisch en technologisch gebied zowel aan overheidsinstanties, rijk, provincie, gemeenten, als aan instellingen, verenigingen, bedrijven en particulieren.

De N.E.T.O. geeft raad bij de vestiging van fabrieken, handelsinrichtingen, veilingsgebouwen enz.

In de vorm van een naamloze vennootschap werkt het instituut samen met de Kamers van Koophandel. De uitgaven worden bestreden door Overheid en Nijverheid samen.

De N.E.T.O. gaf in 1952 een Industrieel Adresboek van de Provincie uit, met een inleiding, die de algemene gegevens bevat over de Groninger nijverheid.

Het verslag over 1952 handelt o.a. over de stichting van het Industriepark in de stad, over de electrificatie van de spoorwegen, over de ontdekking van gas in de grond bij Winschoten en over de toekomstige sodafabriëk te Delfzijl.

De Provincie steunt het werk met een subsidie van ƒ 20.000 per jaar.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.