kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nanno Gerhard Addens

Nanno Gerhard Addens, (Bellingwolde 15-10-1892 - Groningen 14-8-1971), agrariër, landbouwhistoricus, bestuurder en schrijver. Groot is zijn betekenis als stimulator van het landbouwhistorisch onderzoek geweest.

Nanno Gerhard Addens begon zijn loopbaan als voorzitter van de Rederijkersbond Oldambt en Westerwolde (1917-1920). Als oudleerling vervulde hij tussen 1918 en 1923 verschillende bestuurlijke taken van de Vereniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwwinterschool. Van 1921 tot 1962 nam Addens plaats in het bestuur van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Hij publiceerde ook regelmatig in het orgaan van de Maatschappij, Het Groninger Landbouwblad. Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan in 1937 verscheen van zijn hand een historisch gedenkboek: Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837-1937. Hij vulde dit werk aan met De 'vraagpunten' der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941 (1950).

Addens bekleedde in de periode 1937-1965 functies in verschillende verenigingen en commissies op landbouwkundig terrein, o.a. voorzitter van het Centraal Bureau voor de kennis van de Provincie Groningen en omgelegen streken. Hij hechtte een groot belang aan een instituut voor de studie van landbouwkunde in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, In 1949 was hij een van de oprichters van het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI) in Groningen. Als secretaris van het waterschap Westerwolde nam hij met
succes het initiatief tot het behoud van het Huis te Wedde. Het Waterschap kocht het Huis en maakte het na restauratie tot bestuurszetel (1955-1959). Voor zijn werk werd Addens benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau en bevorderd tot officier in 1966.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.