kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Mozes Meijer Cohen

Mozes Meijer Cohen jr. (Groningen 1815 - Assen 1890) was auteur van een groot aantal leerboekjes voor het joodse godsdienstonderwijs, leraar aan de joodse godsdienstschool in Assen en docent Hebreeuws en Letterkunde aan het gymnasium (later Nassau College), ook in Assen.

Cohen schreef een groot aantal boeken op het terrein van joodse godsdienst, o.a. uitgegeven bij de drukker Oppenheim. In 1873 werd hij als Broeder aan de Orde van de Nederlandse Leeuw verbonden wegens zijn grote verdiensten op onderwijskundig terrein en zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Cohen werd in de Folkingestraat geboren als zoon van de uit Hasselt afkomstige Meijer Cohen en Saartje Meijer. Hij bezocht de joodse armenschool in de stad Groningen. In 1838 verkreeg hij de vierde rang voor het geven van maatschappelijk onderwijs en in 1840 de laagste rang voor godsdienstig onderwijs. Uit de rapporten van de inspecteur van het maatschappelijk en godsdienstig onderwijs blijkt dat hij goed aangeschreven stond.

Hij was een van de drijvende figuren achter de oprichting van de Vereniging tot Bevordering van Volkswelvaart (1872) te Assen en van de Vereniging van Israƫlitische Godsdienstonderwijzers en Schoolcommissiƫn in Groningen en Drenthe (1863). Binnen deze laatste vereniging was er voor het eerst sprake om ook joodse meisjes bij het godsdienstonderwijs te betrekken. Tot zijn overlijden in 1890 bleef hij verbonden aan de joodse school.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.