kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

molenpolders

Voorloper van waterschappen. Verenigingen van landeigenaren met het doel de gronden door middel van een watermolen van overtollig water te ontdoen. Tussen omstreeks 1800 en 1856 zijn ongeveer 300 molenpolders van uiteenlopende omvang opgericht.

De ouderdom van de molenpolders is bij gebrek aan archivalia moeilijk vast te stellen. In 1774 heeft de toevloed van aanvragen om molens op te richten kortstondig de aandacht van het provinciaal bestuur getrokken, maar de tijd was nog niet rijp voor regulering van boven af. De verlening van vergunningen voor het oprichten van een watermolen en de vorming van een molenpolder behoorden tot de competentie van de Hoge Justitiekamer, het Departementaal Bestuur en vervolgens Gedeputeerde Staten.

In de Staten der molenkoloniƫn, gedrukt in 1857, vindt men vrij summiere gegevens over de molenpolders in Noord- en Oost-Groningen, die van 1862, van Westerkwartier, geeft uitgebreide informatie.

De grootste molenpolder, de Eextermolenkolonie in het Termunterzijlvest, 5 Ć  6000 ha groot, is in 1863 ontmanteld. Verreweg de meeste molenpolders zijn omgevormd tot waterschappen, de rest is tegelijk met de opheffing van de kleine waterschappen ontbonden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.