kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Menno Gaaikema

Menno Jan Jakob Gaaikema (Oldehove 1909-2003 Eelde) werd doopsgezind predikant te Uithuizen in 1934. Vervolgens stond hij te Zijldijk (1947) en Zijldijk-Leermens-Loppersum (1971). In 1975 ging hij met emeritaat. In Uithuizen heeft hij de Volkshogeschool "Oldörp" opgericht. Hij was de vader van de bekende cabaretier Seth Gaaikema.

Volkshogeschool 't Oldörp
Ten noordoosten van de wierde Oldorp werd in 1936 door de jonge doopsgezinde dominee Menno Gaaikema het 'Gemeenschapshuis van de Doopsgezinde gemeente "'t Oldörp"' opgezet met als doel de verschillende bevolkingsgroepen op het platteland nader tot elkaar te brengen en iets te doen aan de groeiende werkloosheid onder de jeugd door hen er activiteiten op het vlak van landarbeidersontwikkeling te bieden. Het bleek een groot succes en na de Tweede Wereldoorlog sloot het gemeenschapshuis zich in 1946 aan bij de Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen om uiteindelijk in 1954 te worden erkend als volkshogeschool, de eerste van de provincie Groningen. De volkshogeschool groeide uit tot een van de grootste instellingen voor sociaal-cultureel werk van de provincie. In de jaren 1950 of 1960 werd er nog een gebouw bijgebouwd.

Na de Tweede Wereldoorlog was er nog maar weinig contact tussen de provincies Groningen en Drenthe enerzijds en Oost-Friesland en Emsland anderzijds. Vooral predikanten namen het voortouw om dit contact weer te herstellen. Zo ook Menno Gaaikema. Zijn volkshogeschool 't Oldörp te Uithuizen ging contacten leggen met de Duits-Nederlandse Volkshogeschool te Aurich, waar samen met de Duitser Johannes Diekhoff de Duits-Nederlandse Volkshogeschool (nu het 'Europahaus-Aurich') werd gesticht en waarmee een uitwisselingsproject tussen studenten en scholen werd opgezet.

De jaren 1970 waren de hoogtijdagen van de instelling met ruim 1000 studenten per jaar. In 1971 kwam de instelling negatief in het nieuws toen de leiding ervan werd beticht een groep gehandicapte jongeren niet toe te willen laten en te beweren dat de Uithuizer bevolking niet zou moeten worden blootgesteld aan de aanwezigheid van gehandicapten, hetgeen later werd ontkend door de leiding; de school zou gewoon niet toegerust zijn op de opvang van gehandicapten. Er werden kamervragen gesteld, de lokale politiek bemoeide zich ermee en enkele leden van het bestuur van de school namen ontslag. Gaaikema bood zijn leegstaande boerderij aan als alternatieve opvang. De school voerde daarop een democratiseringsproces door in de leiding. Gaaikema vertrok als directeur en zijn opvolger Slijkerman werd, omdat hij onvoldoende mee wilde werken aan de democratisering, in 1976 ontslagen.

Websites en bronnen:
• 'Een nieuw ideaal voor deze tijd' Volkshogeschool 't Oldörp en de Gronings - Oost-Friese uitwisseling, 1949-1954 - Maarten van der Linde www.canonsociaalwerk.eu
www.deverhalenvangroningen.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.