kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Mello Brunsema

Jurist die studeerde en promoveerde in 1585 aan de universiteit in Leiden. Hij werd in 1596 benaderd om gedurende een jaar in Groningen voorlezingen te houden over de Romeins-rechtelijke Instituten, aangezien gepoogd werd aldaar een hogeschool te stichten. Zijn Oratio pro nova iuridica facultate Groninganae is bewaard gebleven. De universiteit kwam er echter pas in 1614.

De rechtenfaculteit in Groningen is nog ouder dan de universiteit zelf. Deze ontstond toen
Stad en Lande in 1596 Mello Brunsema benoemden als hoogleraar recht. Achttien jaar
voor de oprichting van de universiteit in 1614.

Bronnen:
www.rjhbrink.eu
www.rug.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.