kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Meinhard Busscher

Meinhard Busscher (Winschoten 1710 - Finsterwolde 1762) studeerde in Groningen en was gereformeerd predikant in Norg (1732-1749) en Finsterwolde (1749-1762). Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog gaf hij in 1746 Opwekking en Aanmoediging van het Nederlands Volk uit, ter geestelijke ondersteuning van 'ons' volk in die oorlogsomstandigheden.

Busscher groeide op in Winschoten waar zijn vader vijftig jaren lang organist en schoolmeester is geweest.

Busscher had meer belangstelling voor militaire zaken dan voor de theologie, blijkens zijn aan de tweede druk van
de Opwekking toegevoegde Verhandeling over het wel aanleggen van snaphanen (1747) en zijn boek over krijgslisten: Historische en krijgskundige verhandelingen (1753).

Van hem zien het licht:
• Opwekking en Aanmoediging van Nederlands Volk, om zich met Godt kloekelijk te verdedigen tegen haare Vyanden, over 2 Chron. XXXII vs. 1-8. Gron. 1746. 8o.
• Krygslisten en Regelen in 126 Articulen voorgestelt, en met veele Historische Exempelen, zomtyds ook met Redenen opgeheldert en bevestigt enz. Gron. 1753. 8o.
• Leerrede over den dood van Stephanus Handel. VII vs. 59 en 60. Gron. 1757. kl. 8o, welke het licht zag ten gevolge van een daarop gemaakt paskwil.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.