kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Meeden

Gronings: Maiden. Dorp ten noord-oosten van Veendam en ten oosten van Muntendam, het A.G. Wildervanckkanaal en de weg N33 (Gieten-Zuidbroek); vóór 1990 hoofdplaats van de gemeente Meeden, met als overige kernen de buurtschappen Beneden Veensloot, Boven Veensloot, Bovenstreek (deels), Buitenstreek, Duurkenakker (deels) en Kibbelgaarn (deels). Ten westen van Meeden ligt Meedenerklap rond een brug over het A.G. Wildervanckkanaal.

Meeden was een zelfstandige gemeente tot de gemeentelijke herindeling van 1990, die geleid heeft tot de gemeente Menterwolde, samen met Muntendam (gemeente Muntendam), Noordbroek en Zuidbroek (gemeente Oosterbroek). Per 1 januari 2018 ging de gemeente Menterwolde op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Het huidige dorp had op 1 januari 2019 1.680 inwoners.

De hervormde kerk van tweede helft van de 15de eeuw gesticht, ter vervanging van een in het veengebied ten noorden van het tegenwoordige Meeden gelegen kerk. De vrijstaande toren verrees omstreeks
1500. De kerk bezit een door B. Bekenkamp in 1801-1802 gemaakte preekstoel en een orgel dat A.A. Hinsz in 1751 bouwde met gebruikmaking van veel pijpwerk uit het vroegere orgel van Syborch (1643). Het orgel is omstreeks 1818 van de westzijde van de kerk naar de is mede als vluchttoren gebouwd en heeft o.a. een haardplaats op de met een buitentrap toegankelijke eerste verdieping. Kerkhof met veel belangwekkende zerken.

In het langgerekte dorp zijn veel rijke rentenierswoningen en belangrijke boerderijen van het Oldambster type te vinden.

Meeden betekent madelanden, de weidelanden. In de 15de eeuw is er sprake van Mieden en Avermieden. Avermieden (Overmieden) duidt erop dat er een buurtschap buiten het oorspronkelijke dorp was ontstaan op de
pleistocene rug - waarop het huidige dorp nog ligt - als gevolg van vernatting van de bodem en uiteindelijk de doorbraak van de Dollard. Het oude dorp verplaatste zich van Mieden naar Avermieden; zelfs de kerk werd in de
tweede helft van de 15de eeuw verplaatst. De toevoeging Aver- werd overbodig toen het oude dorp volledig verdween.

Schimpnamen voor de inwoners: Aierleggers, Aierdaiven en Aaierzuikers.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.