kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

meede

Meeden zijn van oorsprong natte kleigraslanden, die als hooiland of voor naweiding werden gebruikt. Ze liggen landinwaarts van de oudste kwelderwallen, c.q. kustlijn.

Bij de ontginning vanaf de wierden op de kwelderwallen werden de grenzen tussen de dorpsgebieden verlengd door sloten haaks op de kwelderwal de meeden in te graven. De ontsluiting geschiedde via weggetjes tussen deze sloten in. In de verkaveling zijn deze rechte sloten en wegen nu nog herkenbaar, de percelen hebben afwisselend een blokvormig dan wel een opstrekkend karakter. Een deel van de Winsumer- en Sauwerdermeeden is als natuurbeheersgebied aangewezen vanwege de grote aantallen weidevogels.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.