kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maurits Albrecht Amshoff

Maurits Alberecht Amshoff, (Uelsen, Bentheim 1801 - Zutphen 1874) studeerde theologie in Groningen (1819) en was achtereenvolgens hervormd predikant in Hall (1825), Huissen (1827), Franeker (1830) en Groningen (1832-1865, emeritaat). Amshoff was een vriend van P. Hofstede de Groot en C.H. van Herwerden, met wie hij in 1834 anoniem Christelijke Betrachtingen uitgaf, een eerste uiting van de latere Groninger Richting.

Hij was oprichter en eerste redacteur van het in 1835 opgerichte Algemeen Christelijk Zondagsblad. Hij schreef veel in een populair-wetenschappelijke theologische vorm en verdedigde de Groninger Richting tegenover critici die hij verweet dat zij de belijdenisgeschriften ten koste van de bijbelse verkondiging tot evangelie verkozen.
Hij pleitte voor het praktisch christendom, onder andere door zijn pleidooi voor verdieping van het persoonlijk geloofsleven, het bedrijven van zending en de verheffing van de armen. Op latere leeftijd koos hij voor het modernisme.

Door zijn huwelijk was hij een zwager van de bekende staatsman Groen van Prinsterer.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.