kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Mattheus van Heijningen Bosch

Mattheus van Heijningen Bosch (Groningen 1773 - Groningen 1821) was een bekend kinderdichter en -schrijver, beoefende de tekenkunde en was drukker, redacteur-uitgever van de Ommelander Courant (later Departementale en uiteindelijk Provinciale Groninger Courant).

Bezocht de Latijnse school en studeerde enige jaren rechten.

Als kinderschrijver wist hij de kindertoon goed te treffen, drukte hij zich heel begrijpelijk uit en zorgde hij voor afwisseling. Bijna al zijn leesboekjes hadden een zedelijke strekking. Van hem verschenen onder andere De kleine kindervriend (1804), Vader Jacob (1805), Moeder Anna (1806-1807), Jan en zijn zusje (1818), Roosje Vlijtig (1818), Grootmoeder en haar kindje (1819) en Figuurlijk onderwijs (1820). Meer dan een halve eeuw werden deze boekjes in de scholen gebruikt; ze werden talloze malen herdrukt en De kleine kindervriend werd zelfs in het Duits vertaald.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.