kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Martinus Schoock

Martinus Schoock, (Utrecht 1614 - Frankfurt aan de Oder 1669) studeerde in Franeker en Leiden godgeleerdheid, wijsbegeerte en wiskunde. Promoveerde in 1636 aan de Utrechtse academie als eerste in de wijsbegeerte. Na in 1638 twee maanden in Utrecht klassieke letteren te hebben gedoceerd, ging hij naar het Athenaeum in Deventer waar de welsprekendheid (de klassieke talen en geschiedenis) zijn leeropdracht was. In 1640 werd hij in Groningen benoemd voor logica en fysica.

Hij was veelzijdig in de keuze van zijn onderwerpen voor colleges en geschriften. Evenals zijn leermeester, de strenge theoloog Gysbert Voetius (1589-1676), veroordeelde hij Descartes (1596-1650), omdat diens denken een aanslag zou betekenen op de mogelijkheid van het vinden van objectieve waarheid. Hij maakte het zo bont dat Descartes zich over een van zijn geschriften bij de Academische Senaat heeft beklaagd. Toen verklaarde Schoock
dat Voetius de auteur van het gewraakte werk was.

Over de Cartesiaanse wijsbegeerte polemiseerde hij fel met zijn Groninger collega Tobias Andreae (1604-1677).

Schoock viel graag op, was weinig bescheiden, maar een man van encyclopedische kennis die hij ook etaleerde: eieren, kaas, turf, bierbrouwen, maar ook het pausdom en de Vrede van M√ľnster behoorden tot zijn onderwerpen.
Hij bewoog zich nogal agressief op andermans wetenschappelijk terrein, zoals dat van de ethica en politica en werd, hoewel de afbakening van de vakgebieden in die tijd niet zo scherp als tegenwoordig was, daar meer dan eens om berispt.

In 1644 kreeg hij de opdracht de praktische filosofie te doceren.

Hij maakte, ook al wegens zijn groot gezin, schulden. Waarschijnlijk daarom vertrok hij in 1666 stilletjes uit de stad en berichtte aan de Senaat dat hij niet terug zou komen. Hij heeft daarna nog gedoceerd in Frankfurt aan de Oder waar hij historiograaf was van de keurvorst van Brandenburg.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.