kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Marie Kamphuis

Marie Kamphuis (Zwolle 1907 - Haren 2004) was een van de grondleggers van het moderne maatschappelijk werk na de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Directrice van het instituut voor maatschappelijk werk in Groningen. Kamphuis schreef het eerste Nederlandse historische overzicht van de geschiedenis van het maatschappelijk werk en introduceerde de Amerikaanse methodiek van het social casework in Nederland. Ze zette in WO-II de Groninger School voor Maatschappelijk Werk op, waarvan ze in 1949 directrice werd.

Websites:
• https://www.vpro.nl/~POMS_VPRO_212465~afl-1-marie-kamphuis-deel-1-zaken-van-de-ziel~.html

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.