kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Maria Hartgerink-Koomans

Maria Hartgerink-Koomans (Beetsterzwaag 1891 - Zeist 1988) was een historica. Zij deed in 1930 doctoraal examen en promoveerde in 1938 cum laude op het door Gosses zo zeer gewenste onderzoek naar Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een jonkersfamilie uit de Ommelanden in de 15de en 16de eeuw.

Legde in 1914 haar kandidaatsexamen af in Utrecht en woonde na haar huwelijk met de zendingsarts, later kinderarts, J.W. Hartgerink van 1915-1924 in Indiƫ. In 1927 vestigde het gezin zich in Groningen. De terughoudendheid van de hoogleraar geschiedenis I.H. Gosses inzake de hervatting van de studie door een gehuwde vrouw met vijf kinderen wist zij te overwinnen.

Met J.H. van Meurs verzorgde zij in 1941 de publicatie van Gosses' De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drente (tot den tijd der Republiek).
Zij schreef nadien onder meer over de plannen tot spoorwegbouw in de noordoostelijke provincies 18451854 in EHJrb 26 (1956).
Haar laatste jaren bracht zij door in een blindeninstituut te Zeist.

Lit: M. Hartgerink-Koomans, 'I.H. Gosses', JMNL 1939, 40; C.A.A. Linssen, 'De historicus en hoogleraar Izaak Hendrik Gosses (1873-1940)' in: C. Santing (red.), De Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Groningse universiteit, 1614-1939 (Hilversum 1997) 109-158.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.