kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lucas Harckens

Lucas Harckens (? - Groningen 1665) was advocaat van de Groninger gilden, onder andere in de zaak Schulenborgh. Na het gildenoproer van 1662 werd hij ter dood veroordeeld, maar zijn vonnis werd omgezet in verbanning. Mogelijk was hij nadien enige tijd in dienst van de bisschop van Münster, als officier bij de ruiterij. Toen Harckens in 1665 hoorde dat Gerard Udinck was opgepakt, probeerde hij tevergeefs te vluchten. Hij onderging hetzelfde lot als Udinck: onthoofding op de Grote Markt.

Lit: M.G. de Boer, De woelingen in Stad en Lande in het midden der zeventiende eeuw (Groningen 1893).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.