kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Leermens

Leermens (Gronings: Leerms) is een dorpje bij Oosterwijtwerd ten zuidoosten van 't Zandt in de Groninger gemeente Eemsdelta; hier lopen de Leermensterweg en het Leermenstermaar, parallel aan elkaar, naartoe.. Leermens is een wierdedorp, ontstaan op een kwelderwal aan de Fivelboezem. Kerk uit de 13e eeuw.


Grotere kaart weergeven

Eerste vermelding in 1041; fungeerde als gerechtscentrum voor Fivelgo. De wierde is begin 20ste eeuw gedeeltelijk afgegraven, toch bleef de radiale structuur goeddeels bewaard.

De kerk, gewijd aan St.-Donatus, is oorspronkelijk gebouwd in tufsteen in de 10de of vroege 11de eeuw: daarmee is ze een van de oudste kerken in Groningen. Uit het tweede kwart van de 13de eeuw dateert het bakstenen koor in romano-gotische stijl. Belangrijk restant van een stenen doxaal. Muur- en gewelfschilderingen in het koor uit het eerste kwart van de 15de eeuw. Preekstoel uit het derde kwart van de 17de eeuw. Gerestaureerd na een ingrijpende brand in 1957.

Bij Leermens stonden de borgen Bolsiersema (gesloopt kort na 1723), en Grevinga (begin 19de eeuw verbouwd tot boerenplaats).

Oudtijds Lethermengi.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.