kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 09-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Leekstermeer

Meer op de grens van de provincies Groningen en Drenthe, doch vrijwel geheel in Drenthe gelegen; -,9 N.A.P. Inclusief oeverlanden en natuurreservaat 385 ha, het meer alléén 191 ha. Broed- en voedselplaats van water-, moeras- en weidevogels. Archeologisch interessant door de veenterpen. Oude naam: Zulthe of Zulthermeer, naar de streek tussen Nietap en Roden.


Grotere kaart weergeven

Het Leekstermeer is het grootste meer van Drenthe en maakt deel uit van het grotere Leekstermeergebied. Het noordoostelijke gedeelte wordt ook wel Rietboor genoemd.

De oorsprong van het meer is niet precies bekend, maar vermoedelijk is het pas na 1000 n.Chr. ontstaan. Waarschijnlijk als gevolg van maaivelddaling door drainage van het veen, wellicht in combinatie met toenemende waterbelasting vanuit de omgeving en moeilijkheden met afvoer via de Noord-Groningse zijlen (spilsluizen).

De westelijke zijde, waar de meeste waterrecreatie plaatsvindt (hier is camping Cnossen gelegen), heeft een drassige bodem van veengrond. De oostelijke helft van het meer heeft een hardere bodem van zand.

In het meer monden uit: het Leekster Hoofddiep, de Leutingerwolderpolder, de Rodervaart en de Roderwolder Matsloot. Het water verlaat het meer via het Lettelberterdiep aan de noordzijde en de Munnikesloot (of Munnikevaart) en de Gave aan de noordoostzijde. Het Lettelberterdiep en de Gave monden beide uit in het Hoendiep.

De naam Zulthe wordt wel verklaard als: zout meer, omdat het tot de 16e eeuw in open verbinding stond met de zee. De afstand is echter te groot dat dit van invloed kan zijn geweest. Temeer omdat er tussen het meer en de zee in het verleden nog enkele zogenaamde zijlen (spuisluizen) zijn geweest, te weten het Niezijl en het Aduarderzijl.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.