kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Leegkerk

Leegkerk is een dorpje met 75 inwoners ten noorden van Hoogkerk aan de Leegeweg in de gemeente Groningen. In de Middeleeuwen geschreven als Legakerke = lage kerk, dit als onderscheid met de zuidelijke hoog gelegen kerk van Hoogkerk en als verwijzing naar het laaggelegen gebied waarin de plaats ligt.


Grotere kaart weergeven

De plaats werd in 1335 'Nortliuwarthrawaldt' (Noord-Lieuwerderwolde) genoemd, een verwijzing naar het landschap Lieuwerderwolde waarbinnen het lag. In 1385 komt voor het eerst de naam 'Legakerke' (in terra Lywardewalde) voor. Vermoed wordt dat de naamsverandering te maken heeft met het feit dat het veen toen afgegraven was en het gebied rond Leegkerk lager was komen te liggen dan de zandopduiking waarop Hoogkerk ligt.

In 1501 werd de plaats gebrandschat door Hugo van Leisnig.

De kerk is in het tweede of derde kwart van de 13de eeuw gebouwd en omstreeks 1520 in belangrijke mate herbouwd: van de oorspronkelijke kerk resteren de noord- en westmuur van het schip. In de 16de-eeuwse dakruiter hangt een in 1554 door Jacob Vaghevens gegoten klok. De wanden van het koor zijn in de 16de eeuw met behulp van sjablonen gedecoreerd. Het interieur omvat een preekstoel uit 1647, een tiengebodenbord uit 1653 en een doopschaal uit 1675.

Watermolen 'De Jonge Held' dateert van 1829; de enige molen in Groningen die op eigen kracht een polder bemaalt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.