kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

lawei

Een korf aan een hoge paal die in ontginningen en veenderijen de arbeidstijden aangaf.

Bovenaan de hoge paal werd een lange stok zo bevestigd, dat hij op en neer gezwaaid kan worden. Aan het ene uiteinde is een korf of zak bevestigd.

Het toestel geeft, door op- of neerzwaaien, begin en einde der werkzaamheden aan. De lawei (van Frans: levée) komt op kaarten voor 1700 al voor en heeft soms de naam Laweiswyk (wel verbasterd tot Lawaeiswyk) doen ontstaan. In de Zuidoosthoek is de lawei onder de naam 'koer' nog bij ontginningsarbeid in gebruik. Verhindert regen het werk, dan wordt de korf of zak horizontaal geplaatst.

Laweiscontract. In de 19de eeuw overeenkomst tussen verveners in Ooststellingwerf omtrent de arbeidsvoorwaarden van hun werkkrachten, maatregelen bij brandgevaar, onderlinge steun bij tegenwerking door de arbeiders, aannemen van andere arbeiders, e.d.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.