kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Latteringegasthuis

Het Latteringegasthuis is een klein gasthuis in Groningen gesticht in 1636 door Willemien Latteringe. Het was bedoeld voor oude, katholieke vrouwen, en was toen gevestigd aan De Laan. In 1857 verhuisde het gasthuis naar de Visserstraat. Later werden nog een aantal panden aan de Hoekstraat aan het gasthuis toegevoegd. In 1969 kwam het gasthuis leeg te staan en werd vervolgens gekraakt. Na verkoop van de panden in 1978 werd het gerestaureerd.


Grotere kaart weergeven

Gasthuis in de Visserstraat te Groningen, gesticht in 1636 door Willemtjen Latteringe. Zij stelde een 'seekere camer op de Laene geleegen ten behoeve ende profijt van drie maeghden olde vrouwen ofte andere vrouwes personen' ter beschikking. Na haar dood zou uit de rente van een fonds aan de bewoonsters een uitkering in natura verstrekt worden. In 1857 werd een nieuwe behuizing in de Visserstraat (nu nr. 13) aangekocht, na aankoop van de hier achter gelegen panden aan de Hoekstraat werd het geheel in 1911-1912 verbouwd tot een gasthuis voor dertien vrouwen. Sinds 1969 is het complex niet meer als gasthuis in gebruik, het Latteringe Familiefonds bestaat nog steeds en is opgenomen in de Verenigde Groninger Gasthuizen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.