kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor haar schoonheid, de grote variëteit aan planten en dieren en de rijke cultuurhistorie. Landschapsbeheer Groningen is een van de provinciale organisaties die samenwerkt binnen Landschapsbeheer Nederland, die onderdeel vormt van overkoepelende stichting LandschappenNL waartoe ook de Provinciale Landschappen behoren. Landschapsbeheer Groningen heeft geen eigen terreinen en werkt dus altijd samen met bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties.

Websites:
• https://landschapsbeheergroningen.nl/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.