kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

landbouwindustrie

Verzamelnaam voor verschillende industrieën die sinds het midden van de 19e eeuw opkwamen en grondstoffen verwerkten afkomstig uit de land- en tuinbouw en complementair aan de primaire productie op de boerenbedrijven. De bekendste voorbeelden zijn de aardappelmeelindustrie, de zuivelindustrie, de exportslachterijen, de Groningse strokartonindustrie, de suikerindustrie en de conservenindustrie.

Op het terrein van de landbouwkundige productie ligt tegenwoordig de nadruk niet meer op het primaire productieproces op de individuele boerenbedrijven, maar op de productiekolom als geheel, de 'keten', in de vorm van een veelomvattend en complex netwerk van verwerkende en toeleverende industrieën en diensten, dat men wel aanduidt met de term agri-business.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.