kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

landbouwboekhouding

Administratief instrument waarmee de bedrijfsvoering van boeren en tuinders vanaf de jaren '30 sterk werd
verbeterd. In de naoorlogse jaren vormden de landbouworganisaties aparte boekhoudbureaus. Door het instellen van zogenaamde bedrijfseconomische studiegroepen werd het kennisniveau in de landbouw sterk verbeterd. De methode van bedrijfsvergelijking, waarbij boeren kennisnamen van elkaars financiƫle resultaten, was daarbij zeer effectief.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.