kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lalleweer

Gehucht in de Groninger gemeente Eemsdelta ten zuidwesten van Termunterzijl aan de Lalleweg. De naam van het plaatsje betekent: wierde van Lalle (mansnaam). Lalleweer ligt op een oude wierde. De wierde bood plaats aan een voorwerk van het Grijzevrouwenklooster te Midwolda. Lalleweer maakte vanouds deel uit van het kerspel Borgsweer. Tot en met 1989 hoorde het bij de gemeente Termunten. Het ligt op ruim een kilometer van de Eems. In 2010 bedroeg het inwonersaantal 19 en het aantal huizen 6.


Grotere kaart weergeven

In Lalleweer bevond zich een uithof of voorwerk van het Grijzevrouwenklooster, dat in 1441 wordt vermeld. In 1562 was het voorwerk nog in functie, de lekenbroeders onderhielden een deel van de zeedijk. Na de Reductie werd het bezit opgesplitst en verpacht. In 1632 bestond het gehucht uit drie boerderijen met samen 360 grazen (ca. 120 ha) land. Een andere naam voor Lalleweer was Gerxweer (1546).

Bij Lalleweer ligt de brug Kobeetjedraai, genoemd naar een brug over het Termunterzijldiep bij de boerderij van Hendrik Jans Kobeet (1761-1832). Eerder heette deze brug Perdockster til (1728), Perdokstil of Paradoxtil, sinds 1798 Perdoksklap, op enkele kaarten ook Paradoxtil. De naam gaat terug op de familienaam Paradox (1691), later verbasterd tot Perdok (1751), De wierde tegenover de boerderij dateert uit de middeleeuwen.

Er heeft een opgraving bij de wierde Kobeetjedraai-Lalleweer plaatsgevonden. De opgraving heeft sloten en kuilen uit de Vroege en Late Middeleeuwen opgeleverd.

Waterschap
Lalleweer was ook de naam van het in 1857 opgerichte, 434 ha grootte waterschap, dat in 1908 is opgegaan in het waterschap Oterdum. Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 2000 binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lalleweer


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.