kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Lagemeeden

Lagemeeden in de Groninger gemeente Westerkwartier was oorspronkelijk een kerkdorp dat samen met Hoogemeeden een kerspel vormde. Het is te bereiken via een weggetje vanuit Den Horn, en te voet of per fiets ook via een pad vanaf De Poffert. Meeden betekent net als made hooiland. De grotere streek Lagemeeden wordt begrensd door de Oostertocht in het westen (dat de grens vormde met de inmiddels opgeheven gemeente Leek), de Weersterweg (De Weer) in het noorden, de Zuidwending in het oosten en het Hoendiep in het zuiden.


Grotere kaart weergeven

Tot 1862 was Lagemeeden een dorp, met Den Horn en Hoogemeeden, respectievelijk ten noordwesten en noorden ervan, als buurtschappen. Toen is de kerk, die eenzaam midden in het land stond, afgebroken en vervangen door een kerk in Den Horn. Samen met Hoogemeeden en Langeweer vormde Lagemeeden een kerspel.

Volgens de kroniek van Aduard werd een reliek van Margaretha door abt Frederik Gaykinga uit Rome (?) meegenomen en in de door hem gestichte kerk van Lagemeeden (1340) geplaatst. Vervolgens zou deze reliek door de gelovigen vereerd zijn, maar van een bedevaart blijkt niets.

Polder en waterschap Lagemeeden
Lagemeeden is ook een voormalig waterschap genoemd naar de streek. De polder was gelegen ten noorden van het Hoendiep en had een min of meer driehoekige vorm. De westgrens was de Zuidwending en de noordwestgrens de weg van Nieuwbrug, door Den Horn naar Enumatil (Weesterweg, Dorpsstraat, Westerdijk). De molen stond aan het Hoendiep, nagenoeg op de plek waar het nog steeds functionerende gemaal staat. Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 1995 binnen dat van het waterschap Noorderzijlvest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.