kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kwelderkwestie

Onenigheid over het eigendomsrecht van buitendijksland langs de Waddenzee. Bij de plannen tot inpoldering aan de noordkust in de 19de en 20ste eeuw is de Staat verschillende malen in het geweer gekomen om het recht op de aanwas op te eisen en dit standpunt te verdedigen. Over de Groninger kwelderkwestie hebben zich veel rechters gebogen. De vraag was: van wie zijn de kwelders, van de Staat of van de Groninger boeren? Pas na ruim honderd jaar rechtsstrijd werd de kwestie opgelost.

De kwelders langs de Waddenkust waren vanouds het eigendom van de aangrenzende landeigenaren. De bouw en het onderhoud van nieuwe dijken moesten ze grotendeels uit eigen zak betalen. Daar stond tegenover dat ze gebruik konden maken van het recht van aanwas, waardoor zij hun bezittingen steeds verder konden uitbreiden. Het Rijk probeerde tevergeefs hun dit recht afhandig te maken. De 'kwelderkwestie' hield de gemoederen rond 1850 flink bezig. Maar de rechters gaven de grondeigenaren telkens weer gelijk. Zodoende bleef de aanleg van nieuwe polders voor veel boeren een klein goudmijntje. - (https://www.kleine-huisjes.nl/kwelders.html

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.