kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 31-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kruiswegstatie

De kruisweg (Via crucis in het Latijn) is een traditioneel onderdeel ter voorbereiding op het christelijke Paasfeest. Het is een reeks van geschilderde of gebeeldhouwde afbeeldingen die de bijzondere momenten weergeven van Christus' lijdensweg van het rechthuis van Pilatus naar de berg Golgotha. Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 kruiswegstaties (van het Latijn statio, dat halteplaats betekent). Het idee van een kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest.

In de 15de eeuw ontstond onder invloed van de bedevaarten naar het Heilige Land en de mysteriespelen het gebruik de plaatsen in beeld te brengen, waar Christus tijdens deze weg heeft stilgehouden of geleden (staties).

I Jezus wordt ter dood veroordeeld.
II Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.
III Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
IV Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder.
V Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.
VI Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.
VII Jezus valt voor de tweede maal.
VIII Jezus troost de wenende vrouwen.
IX Jezus valt voor de derde maal.
X Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.
XI Jezus wordt aan het kruis genageld.
XII Jezus sterft aan het kruis.
XIII Jezus wordt van het kruis afgenomen.
XIV Jezus wordt in het graf gelegd.

Tegenwoordig bestaat de kruisweg in katholieke kerken uit veertien staties, die aan weerszijden van het schip aan de muren zijn geplaatst. Identieke reeksen kruiswegstaties uit het atelier De Fernelmont zien we in de kerken van Bedum, Kloosterburen, Sappemeer en Uithuizen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.