kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kruinig perceel

Enigszins bol liggende percelen. Bolle akkers zijn regionaal onder verschillende namen bekend. In West-Friesland noemt men het 'kussentjesakkers' en in Groningen 'kruinige percelen', terwijl ze in Friesland bekendstaan als 'varkensruggetjes'.

Evenals de terpen behoren de kruinige percelen tot het zogeheten 'man-made' reliƫf, dat door de mens is opgeworpen. Van oorsprong zijn het akkers die vanaf de randen van de percelen bolrond rondom en naar het midden van de akker zijn geploegd. Het doel was de afwatering te verbeteren en zowel de slempgevoeligheid van de akker als de eventuele verstuiving van de bodem tegen te gaan.

Kruinige percelen komen hoofdzakelijk voor op zware komkleigronden in het rivierengebied en op zware knipkleigronden in het noordelijk zeekleigebied.

Kruinige percelen komen ook voor op lichte of zavelige kleigronden. Daarmee beperkt deze categorie zich tot de kwelderwallen langs de kust, de voormalige zeeboezems en de hogere delen van de aanwasvlakten. Deze zavelige gronden slaan bij hevige regen namelijk gemakkelijk dicht ('verslempen'), waardoor het water slecht de grond in zakt, wat nadelig is voor het gewas. Door ruilverkavelingen, waarbij schaalvergroting is opgetreden en ondergrondse drainage is toegepast, zijn vele bolle percelen samengevoegd of geƫgaliseerd.

Percelen met licht bolle delen, afgewisseld door brede lage stroken, komen nog wel voor als een restverschijnsel.

In gebieden waar vroeger tabak werd geteeld, zoals rond Nijkerk zijn nog veel bolakkers te vinden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.