Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 12-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

krimpje

Woningen van het krimpjestype kenmerken zich door hoge voorgevels onder zadeldak met enkele meters achter deze voorgevel een aflopende uitbouw aan de zijkant, analoog aan de krimpen in bijvoorbeeld de Oldambtster boerderij. Omdat het voorhuis daarom een versmalling heeft, de zogenaamde krimpen, ten opzichte van het achterhuis werden ze krimpjes genoemd. Het zijn vaak arbeiderswoningen, niet bijzonder groot en met weinig opsmuk, al komen in de Veenkoloniën ook grotere en rijkere varianten voor.

Krimpjes waren ook het specifiek type koop- of huurwoningen die in Nederland werden gebouwd voor landarbeiders in het kader van de Landarbeiderswet van 1918. Het werden dan ook wel arbeiderswoningen of woningwetwoningen genoemd. Net als de overige landarbeiderswetwoningen stonden deze op een 'plaatsje'; een stukje eigen grond waar de landarbeider een moestuin kon aanleggen.

Krimpjes werden met name veel gebouwd in de provincies Groningen en Friesland (waar ze vaak '(boeren)spultsjes' werden genoemd). Mogelijk vanwege de gelijkenis werden ze soms ook wel keuterijtjes genoemd. Veel van deze woningen verrezen in de jaren 1920 en 1930. In latere decennia werden dergelijke huizen vanwege de beperkte ruimte vaak vergroot, zodat ze niet altijd meer als 'krimpje' herkenbaar zijn. Enkele krimpjes zijn aangewezen als rijksmonument.


Pageviews vandaag: 5.