kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Krewerd

Krewerd (Gronings: Kraiwerd; "Kraaienwierde") is een klein wierdedorp in het noorden van de provincie Groningen. Het behoort sinds 2021 tot de gemeente Eemsdelta. Krewerd en omgeving tellen ongeveer 75 inwoners verdeeld over 45 huizen. Het ligt ten westen van Holwierde; naar Oosterwijtwerd respectievelijk Holwierde loopt een weg met de naam Krewerderweg. Ten oosten van het plaatsje loopt het kanaaltje Krewerdermaar.


Grotere kaart weergeven

De kerk, waarvan de bouw in 1280 begon, heeft een rijpe romano-gotische vormgeving. De toren is in de 14de eeuw toegevoegd. Kort na 1300 is in enkele fases een stenen doxaal met plaats voor zijaltaren gemetseld; het wordt door een in 1531 gebouwd orgel bekroond. De twee oostelijke gewelven zijn in de 13de eeuw met siermetselpatronen beschilderd. Gave inrichting met preekstoel, doophek en herenbank van de familie Ripperda uit het midden van de 17de eeuw. De banken zijn 17de- en 18de-eeuws.

Uit de kroniek van Emo het volgende verhaal: Tjadeke, een rijke weduwe, deed bij ziekte van haar enige zoon Menko de gelofte, dat zij een kapel zou stichten op haar goed. Menko herstelde en trouwde met Teta, de dochter van Gayko, deken van Loppersum. Maar Menko stierf en Teta overleefde hem niet lang. Toen bouwde Tjadeke de kerk van Krewerd ter ere van de Heilige Maagd. Ook uit deze geschiedenis blijkt, dat men in moeilijke gevallen de raad inriep van de abt van het klooster Bloemhof. Het klooster voer er wel bij. Ook de kerk van Krewerd met al haar inkomsten werd aan Bloemhof geschonken.

Oudtijds Creawerth, Crewart; betekent kraaienwierde.

Schimpnaam voor de inwoners: Katten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.