kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

krasavond

Gebruik in Westerwolde uit de 19de eeuw of eerder. Krasavonden zijn te vergelijken met spinmalen of spinavonden (vrijen) en worden ook wel toateloavenden genoemd. Op die avonden kwam een groep meisjes bijeen om de wol op een krasplaank te ontwarren en schoon te maken in een huis waar de ouders afwezig waren. Later op de avond kwamen de jonge mannen en ontstond een gezellig samenzijn met spelletjes, zingen, vertellen en natuurlijk vrijerij.

De meisjes werden hiertoe door een bode met een rijm uitgenodigd: Ik kom bij u met stok en lint / En vraag u of gij zijt gezind / Om in ons huis wat wol te krassen?/ Gij moet dan morgenavond komen, / Vooraf niet al te veel van dromen. Enz.

Zie ook visites.Lit: E.J. Huizenga-Onnekes, Het menschelijk leven in 't Groninger land (Assen 1939) 41-48; Ter Laan, Volksleven II, 87.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.