kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Korte Akkers

Korte Akkers is een voormalige buurtschap en een streekje in de Groninger gemeente Veendam dat ten oosten ligt van Veendam net over het A.G. Wildervanckkanaal. Het loopt door tot de gemeentegrens met Midden-Groningen en gaat dan over in Boven Veensloot.


Grotere kaart weergeven

Inwoners van de Korte Akkers worden voor het eerst genoemd in 1825. De buurt telde rond 1850 19 huizen en 120 inwoners en bestond voornamelijk uit arbeiderswoningen. De eerste bewoners hielden zich vooral bezig met turfgraven. Rond 1900 was de ontginning nagenoeg voltooid.

Op 19e-eeuwse kaarten is goed te zien dat de akkers hier opvallend kleiner dan elders in de streek gebruikelijk is. Die korte percelen zijn overigens nog steeds te herkennen op de topografische kaart.

Waterschap
De Korte Akker was ook de naam van het waterschapje dat in 1875 is opgegaan in Eendracht en Korte Akkers. Het gebied waterde uit via een kanaaltje naar het Oosterdiep. Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 2000 binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.

Websites:
• https://www.plaatsengids.nl/korte-akkers


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.