Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-04-2020 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

Of mail uw vraag of opmerking over dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Korengarst

Korengarst (oude schrijfwijze: Corengarst) is een streekdorp met boerderijen ten noorden van Noordbroek, deels aan de Korengarsterweg, parallel aan de N33 die naar Delfzijl loopt. Garst duidt op zandgrond. Korengarst betekent dus zandgrond met koren.

Korengarst ligt op het uiteinde van de zandrug of Garst waarop ook Noordbroek en Zuidbroek liggen. Deze zandrug vormde de begrenzing van de grootste uitbreiding die de Dollard in de middeleeuwen bereikte, hoewel het kleidek zich ook ten westen van Korengarst doorzet.Rommelskerken
Ten noorden van Korengarst zijn sporen gevonden die mogelijk wijzen op een verdwenen kerkdorp in de kerspelen Noordbroek en Oostwold. Deze locatie staat bekend als Rommelskerken.
(Mogelijk moet hierbij gedacht worden aan de verbasterde naam Rodendebord, een verdronken kerkdorp in het Dollardgebied dat op een parochielijst van omstreeks 1475 voorkomt. De vorm rodende wijst op 'rooien, ontginnen', de uitgang -bord is kennelijk verbasterd uit -bert. Mogelijk heette de nederzetting oorspronkelijk *Rothmonnarkirika of *Rothenseburan, een vorm die is afgesleten tot Rommelskerken, Rotmer en *Rothensebert.)
De naam komt voor als Rummelant (1485), Ruthmerlandt (1609), Rotmerlanden (1661), Rommelskerken (1819) of op Rötmer (ca. 1900). Aan de zuidkant werd het gebied begrensd door de watergang Lutjemaar of Cromme Rotmer, aan de noordkant door de Veendijk.


Volgens een sage was bij twee kolken aan de Veendijk bij Rommelskerken klokgelui te horen. Volgens sommige ouden, gaat het verhaal dat de duivel op een nacht in Noordbroek de klokken heeft gestolen. Ze zijn hem op bovengenoemde plek ontvallen en in een poel verzonken. Elk jaar, zou er op de bewuste nacht op die plek gerommel zijn, omdat de klokken dan luiden.
Volgens de verteller K. Romeling heeft het ontstaan van de naam Rommelskerken met die diefstal niets te maken. Er moet op de plek die nu Rommelskerken wordt genoemd een kerk van een klooster hebben gestaan. Dit klooster is later verdwenen en op de plaats waar de kerk heeft gestaan is een boerderijtje gebouwd. Daar is de grootvader van de verteller Anthonie Romeling geboren. Hij heette toen Anthonie Klaasz[oon]. Toen in de napoleonische tijd de mensen een 'tuttel' (achternaam) moesten opgeven, is er door de mensen gezocht naar een geschikte naam. Naar aanleiding van het vroegere Roomsche klooster hebben ze er de naam Romeling van gemaakt. De naam Roomse kerk is waarschijnlijk in de streektaal verbasterd tot romelskerk of rommelskerk.
De grootvader die het boerderijtje heeft gesticht heette Klaas en zijn zoon Anthonie Klaasz.[oon] werd geboren in 1831. Diens zoon Klaus (de verteller) is geboren in 1880. Ze hebben steeds dezelfde plaats bewoond. 't Verhaal van de klokken trekt deze verteller in twijfel.
- (www.verhalenbank.nl)


Ten zuiden van het Ringmaar onder Korengarst zijn vondsten gedaan, waarvan men vermoedt dat ze wijzen op een verdwenen kerk uit baksteen, die mogelijk een voorganger van de parochiekerken van Noord- en Zuidbroek vormde.

Waterschap
Korengarst is ook een voormalig waterschap. De noordgrens lag bij het Siepkanaal (de grens tussen de gemeentes Menterwolde en Slochteren), de oostgrens lag bij de weg de Hamrik, de zuidgrens lag net ten zuiden van Korengast en de westgrens lag bij de Eideweg.
In 1935 werd het waterschap de Waterkampen aan de Korengarst toegevoegd.
De molen van het waterschap werd gebouwd in 1804 door de volmachten van de Korengarster watermolen. Hij sloeg uit op het Grootemaar, die uitkwam in het Hondshalstermaar. Door de polder liep het Lutjemaar (dat onder andere de afwatering van de Noordermolenkolonie was) die het schap in tweeën knipte, zodat er onder het Lutjemaar een onderleider of grondpomp was aangebracht.
Het waterschap Hunze en Aa's beheert tegenwoordig het gebied.


Pageviews vandaag: 3.