kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Korenbeurs Groningen

De Korenbeurs van Groningen is een gebouw aan de westzijde van de Vismarkt. De beurs werd tussen 1862 en 1865 gebouwd, als vervanging van twee kleinere beursgebouwen. Het behoort tot de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg'. Voorgebouw van classicistische architectuur met zuilenporticus in het midden bekroond door tympaan; in nissen beelden van Neptunus en Ceres. Beurshal met lagere omgang gedragen op gietijzeren constructie.


Grotere kaart weergeven

De eerste Korenbeurs, een houten gebouw, werd gebouwd in 1774. Het teruglopen van de handel in de eerste helft van de negentiende eeuw betekende dat dit vrij eenvoudige gebouw voldeed. Vanaf halverwege de negentiende eeuw begon de handel weer toe te nemen, in die periode maakte de graanteelt in de provincie Groningen een grote bloeitijd door. Het oude houten gebouw werd snel te klein, waarop de handel zich deels verplaatste naar het nabijgelegen café, tegenwoordig Huis de Beurs. Dat werd toch als minder gewenst beschouwd, waarop uiteindelijk de opdracht voor een nieuw beursgebouw werd verleend. In 1862 begon men zodoende met de bouw van het huidige stenen gebouw.

Als specimen van neoclassicistische bouwkunst vertegenwoordigt de korenbeurs in zijn gave verschijningsvorm niet alleen op opmerkelijke wijze een stroming in de architectuurgeschiedenis, de architect J.G. van Beusekom heeft gebruik gemaakt van een basilicale plattegrond met een eeuwenlange, doelmatige gebruikstraditie en deze met eigentijdse eisen (1863-1865) weten te integreren. Het historische bouwwerk heeft een voor Nederlandse begrippen opmerkelijke constructie van gietijzeren Polonceauspanten met opengewerkte liggers en kolommen en vertegenwoordigt een bouwhistorisch belang. In het artistieke oeuvre van J.G. van Beusekom is de korenbeurs het absolute hoogtepunt vanwege de rankheid en het "vroege tijdstip" der gietijzerconstructie, de prominente stedenbouwkundige ligging en details in de vorm van bijvoorbeeld de beelden van Neptunus, Ceres en Mercurius.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.