kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging Groningen

Opgericht te Groningen in 1887. De vereniging houdt zich bezig met het organiseren van de draf- en rensport in Groningen. Het begon met kortebaan draverijen in de buurt van de stad-Groninger Korreweg. Dankzij de inbreng van de bekende familie Scholten kreeg de 'Koninklijke' de piste in het Groninger Stadspark.

Op de drafbaan van Groningen werd niet altijd linksom gekoerst. Dit gebeurde pas in de jaren 1974-1975, toen de hoge tribune met glazen voorzijde werd gebouwd. Hiervoor werd er rechtsom gekoerst. Eerst op een grasbaan, tot deze in 1963-1964 vervangen werd door een verharde baan.

Samen met de grasbaan verdwenen de rennen met volbloeds helaas uit Groningen; een dergelijk harde baan is voor hen geen geschikte ondergrond. Tot die tijd werden de draverijen en rennen gecombineerd op een koersdag, hier komt ook de officiële benaming van de vereniging van drafbaan Groningen vandaan. Dit is nog altijd de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV Groningen).

De KHRV is in 1886 opgericht door Jan Evert Scholten (1849-1918), toen nog de Groninger Harddraverij- en Ren-Vereeniging. In de eerste jaren van de vereniging werden er, meestal op de Korreweg, kortebaandraverijen verreden: rechtuit, en over een korte afstand van circa 300 meter. Al gauw ontstond echter de eerste vorm van langebaandraverijen in Groningen: nabij de Korreweg moest men op een doodlopende weg tweemaal 804,5 meter draven, heen en terug betekende dit een afstand van 1609 meter. Voor het keren aan het einde kreeg men secondes “cadeau”, zodat alleen de gedraafde meters meetelden voor de einddtijd. Van 1892 tot 1900 werd er gekoerst in Glimmen, op renbaan “Groningse Punt - Vogelzang”. Deze baan bleek echter te ver van de stad te liggen, waardoor zowel de paarden als de bezoekers te lang onderweg waren. Er waren toen nog zelden auto's te zien in Groningen. Glimmen ligt in de provincie Groningen en hier werd rond de voorlaatste eeuwwisseling (rond 1900) op drie plaatsen gekoerst.

1. Westelijk van Glimmen: bij Havezate-Oosterbroek: 1891-1892

2. Zuid-Oostelijk : Groningse Punt-Vogelzang: 1892-1900

3. Noordelijk : Haren(d)ermolen: 1903-1904; 1917; 1936-1937; 1947

Nadat afscheid was genomen van de baan Vogelzang doordat de gemeente aldaar geen koersen op zondag meer wenste te zien, werd er tot in 1922 op het Noorder Sportterrein gekoerst. Deze baan, die zelfs de magere jaren door het totalisatorverbod in 1911 wist te overleven, moest uiteindelijk plaats maken voor huizenbouw.

De Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging verplaatste in 1922 opnieuw haar koersbaan. Ditmaal naar het Stadspark. Tot augustus 2021 heeft de KHRV hier koersen kunnen organiseren. Hierna heeft de vereniging als doel gesteld om diverse drafsport-initiatieven in het noorden van het land te ondersteunen.

Websites:
www.drafbaangroningen.nl
archiefndr.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.