kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond

Ontstaan uit reciteerverenigingen, waar veelal bemiddelde boeren zich oefenden in de welsprekendheid om het ABN welluidend ten gehore te brengen. Deze verenigingen (later 'kamers' genoemd, vonden hun oorsprong in Vlaanderen en doken in het midden van de 19de eeuw in Groningen op. In 1867 vond de oprichting plaats van het Provinciaal Rederijkers Verbond, waarbij een veertiental kamers zich aansloten.

Het rederijken was tot 1887 voornamelijk een vrouwenaangelegenheid. Maar het duurde nog tot 1894 voordat de eerste vrouw meedeed aan het jaarlijkse concours. Daar streed men in verschillende categorieën, zoals improvisatie, memorisatie, voordracht van proza en poëzie en toneel.

In tegenstelling tot de rest van Nederland, met als enige uitzondering Limburg, hebben de rederijkerskamers zich in Groningen kunnen handhaven, ondanks pieken en dalen. Tijdens de beide wereldoorlogen lag de rederijkerij voor een belangrijk deel stil.

In 1967 kreeg het rederijkersverbond ter gelegenheid van het 1oo-jarig bestaan het predikaat koninklijk. Vanaf deze periode ging ook de tijdgeest niet aan de rederijkerij voorbij. Niet alleen werden de kamers gemêleerder van samenstelling, ook deinsde men niet terug voor experimentele poëzie en modern toneel. Heden ten dage is het zelfs gebruikelijk dat men professionele regisseurs aantrekt en openbare presentaties geeft.

Het Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond telt thans vijftien kamers: ALTO (Ezinge), Asinga (Ulrum), Eendracht (Zuidhorn), De Egelantier (Hoogemeeden), IOVIvAT (Garnwerd), Langewold (Niekerk), Nicolaas Grijp (Grijpskerk), Nut en Genoegen (Holwierde), Ons Genoegen (Leek), Praedinius (Winsum), Saffo (Loppersum), Thalia (Bedum), Tollens (Hoogezand), Union (Usquert) en Vooruitgang (Woldendorp).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.