kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kluftvertering

Eenmaal in het jaar, in de winter, was er een feestelijke samenkomst van alle mannen, die tot de kluft behoorden, met de vrouwen. Men kwam bijeen bij een van de buren, die de grootste kamer had.

De olderman (voorzitter) van de kluft trad af, de jongeman (plaatsvervangende voorzitter)legde verantwoording af en de boetes werden opgelegd aan die buren die hun naberplichten (burenplicht), met name bij begrafenissen, niet hadden vervuld. Deze boeten werden dezelfde avond omgezet in koek en drank. Eerst sprak men bij de koffie over ernstige onderwerpen; er werd een religieus lied of psalm gezongen. Later ging men over op het vertellen van volksverhalen en het zingen van vrolijke teerlaidjes.

Zie ook potvertering.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.