kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

kluft

1. Kleinste organisatie-eenheid van het Friese kustgebied. Zij kwam zowel voor op het platteland als in de stad Groningen. 2. Ook synoniem van klauw als onderdeel van een rechtstoel en van gilde of buurschap als organisatievorm van sociale zorg.

De stad was in de Middeleeuwen verdeeld in vier of zes kluften. De oudste vermelding dateert uit 1246: de Utinge- en Vestercluch. Daarnaast worden de Asselinge (1300), de Oostercluft (1405), de Gaddinge- (1422) en Gelkingekluft genoemd. In de 16de eeuw is er sprake van de Ooster- of Ebbingekluft, de Gadding- of Gelkingekluft, de A-kluft en de Boteringekluft. De kluft stond onder leiding van een kluftmeester en was verdeeld in rotten o.l.v. rotmeesters. De kluft had grote betekenis voor het dagelijkse leven: onderhoud van muren en grachten, waakdiensten en verdediging, toezicht op het sterfhuis, inning van belastingen, toezicht op woningbouw en inkwartiering van vreemdelingen.

Lit.: F.J. Bakker, 'De stad Groningen en de Historische Stedenatlas' in: F.J. Bakker e.a. (red.), Stad in kaart. Voordrachten gehouden op het congres 'De historische stadsplattegrond - Spiegel van wens en werkelijkheid' Groningen 1819 november 1983 (Alphen a.d. Rijn 1984).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.