kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kloosterburen

Kloosterburen (Gronings: Kloosterboeren) is een plaats ten noordoosten van Ulrum in de Groninger gemeente Het Hogeland met zo'n 1.325 inwoners (CBS 2021). Katholieke enclave (ca. 50%) in overwegend protestants gebied met het grootste carnaval 'boven de rivieren'. Ontleent zijn naam aan het in de nabijheid gelegen hebbende klooster S. Joannes Evangelista.


Grotere kaart weergeven

Bij de afbraak van de oude kerk in 1815 bleef de zware zadeldaktoren uit 1658 bewaard; deze bevat een klok uit 1501, gegoten door Geert van Wou en waarschijnlijk afkomstig uit de Der Aa-kerk in Groningen. Het 17de eeuwse torenuurwerk heeft alleen een uurwijzer. Ernaast staat nu de hervormde kerk, een zaalkerk uit 1843. Verder oostwaarts in het dorp staat de neogotische katholieke kerk, gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers in 1868, in 1903-1904 uitgebreid met een groter koor naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt; de oorspronkelijke inrichting (Cuypers-Stolzenberg, met kruiswegstaties van De Femelmont) is nog grotendeels aanwezig.

Agrarisch centrum (akker- en tuinbouw) met opkomende bollen- en bloementeelt. In Kloosterburen is gevestigd expositiecentrum de Cloostertuin (1985) met een permanente tentoonstelling van ca. 500 soorten bol- en knolgewassen.

In de 15de eeuw Cloesterbueren, in de 16de eeuw ook Oldenklooster.

Schimpnaam voor de inwoners: Stiefkoppen.

Oldenklooster in de Marne

Op de plaats van het huidige Kloosterburen stond het premonstratenzer klooster (abdij) Oldenklooster in de Marne. De gang van zaken bij de stichting is onduidelijk: waarschijnlijk in 1175 gesticht als dubbelklooster en dochterklooster van Mariƫngaarde; gewijd aan Johannes de Evangelist. Het was het oudste Groninger klooster. Na opname in de premonstratenzer orde (1204) werd een splitsing doorgevoerd: de vrouwen vertrokken naar Nijenklooster. De abdij speelde een belangrijke economische rol, zij was medestichter van het Schouwerzijlvest (1371). Het klooster bezat ongeveer 500 ha land en een stadshuis in de Turftorenstaat NZ.

In 1570 werd de abdij geplunderd door de watergeuzen. Tijdens de oorlog die in 1580 losbarstte tussen de Spaansgezinde stad Groningen en de opstandige Ommelanden vluchtte de laatste abt Nicolaus Geelmuiden naar het stadshuis, waar hij in 1590 of 1591 stierf.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.