kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Kleiwerd

Kleine wierde aan de Zijlvesterweg, tussen Slaperstil en Dorkwerd in de gemeente Groningen. Vroeger werd deze bewoonde wierde aangeduid als Claywerth, Cleuwert, Cleywert en Kleiwert. Betekenis: wierde van klei. Er staan twee boerderijen; een op de noordflank en een aan de oostzijde. Het onbebouwde deel van de wierde wordt ook wel 'veewierde' genoemd.


Grotere kaart weergeven

De wierde werd opgeworpen op een oeverwal van de Hunsinge rond 50 v.Chr. tijdens de ijzertijd, de tijd dat veel wierden in het moerassige kweldergebied ten westen en noordwesten van de huidige stad Groningen werden opgeworpen. De Hunsinge liep ten westen van de wierde.

De wierde heeft een hoogte van 1,95 meter boven NAP en was vroeger nagenoeg rond van vorm. Tussen 1932 en 1943 werd de zuidwestflank gedeeltelijk afgegraven, waarbij onder andere potscherven, een schedel en een waterput werden gevonden. Hierdoor heeft de wierde een vrij steile helling aan westzijde.

De wierde bestond vroeger uit twee hoogten, verdeeld over twee percelen. In 1994 werd de laagte tussen deze beide hoogten zonder vergunning opgevuld met grond.

De wierde is aangewezen als archeologisch rijksmonument.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.